Төсөв санхүү

"Цахим санхүүгийн тайлангийн нэгдсэн систем"-д бүртгүүлэх ажил явагдаж байна

Image

Сумын хэмжээнд нийт санхүүгийн тайлан илгээдэг 40 ААНБайгууллага бүртгэлтэй явдаг. Үүнээс тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг 17, Х тайлан илгээдэг 23 ААНБайгууллага байна.2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг И-Баланс цахим санхүүгийн тайлангийн шинэ системээр хүлээн авах бөгөөд байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар шинэчлэгдсэн "Цахим санхүүгийн тайлангийн нэгдсэн систем"-д бүртгүүлэх ажил явагдаж байна. Хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг хугацаанд нь илгээдэг.